Říkáme ne spornému návrhu emisních norem

Jako zpravodaj tzv. evropské normy Euro 7, která zavádí přísnější omezení emisí, jsem dnes na jednání Výboru pro evropské záležitosti vysvětloval kolegyním a kolegům problematické pasáže, kterých tento návrh obsahuje vícero:
  • zavedení přísnějších a rozsáhlejších emisních limitů u všech typů vozidel na evropských silnicích přinese plošné negativní dopady na většinu řidičů,
  • regulace má dokonce dopadnout také na elektromobily, protože se mají nově měřit mimo jiné emise částic z brzd a otěr pneumatik,
  • návrh operuje s limity nových typů emisí, aniž by bylo zřejmé, jakou technologií a způsobem budou měřeny
  • navíc existují reálné obavy, že navrhované požadavky povedou k významnému zdražení a snížení dostupnosti automobilů a ve výsledku přispějí k tomu, že v Evropě budou déle jezdit starší vozidla, která způsobují řádově vyšší znečištění.
Sečteno a podtrženo: silniční doprava se na emisích CO₂ podílí významnou měrou a je logické hledat cesty, jak tyto emise snižovat. Rozhodně to ale nesmí být za cenu tvrdých sociálních a ekonomických dopadů na náš průmysl a běžné uživatele vozů. Auto není a nesmí být luxus pro vyvolené a jeho dostupnost je navzdory tlaku na technologický pokrok nezbytné zachovat. Svou radikální environmentální politikou Evropská komise jen hazarduje s důvěrou občanů a přispívá k prohlubování propasti mezi vznosnými cíli a reálnými potřebami lidí. Pokud nebude návrh podstatně upraven tak, aby v něm byly reflektovány vládou vyjádřené zásadní připomínky, nebude Česká republika moci daný návrh podpořit. Opravdu si nemyslím, že by šlo o krok správným směrem. Jde o zcela nesmyslný, nereálný a špatně načasovaný návrh a je dobře, že česká vláda ho odmítla.
zpět na hlavní stránku

Napište mi na pavel@aktivnipolitik.cz nebo na Facebook

© 2021 Pavel Staněk, všechna práva vyhrazena | zadavatel/zpracovatel: ODS | zásady ochrany osobních údajů a použití souborů cookies