Vyjdáření k záběrům skryté kamery, odvysílaným v pořadu ČT “V exekuci”

Česká televize dne 5. 4. 2023 odvysílala záběry se mnou v pořadu “V exekuci”. Víte, v čem je problém? Že o rozhovor žádným způsobem nepožádala (ačkoliv se jim nikdy nebráním a jsem novinářům vždy k dispozici), ale nastrčila mi do kanceláře v rámci poslaneckých hodin pro veřejnost “agentku provokatérku”, která si náš rozhovor nahrála na skrytou kameru. Bez mého vědomí. V rozporu s dobrými mravy a hlavně s Kodexem ČT.

O co šlo? Česká televize připravila cyklus “V exekuci”, který se zabýval problematikou exekucí, avšak jen z pohledu dlužníků. Samozřejmě vás hned napadne, že se muselo jednat o pohled velmi jednostranný. A taky že jednalo. Autoři pořadu připravili působivou kombinaci silných osobních příběhů dlužníků a záběrů skryté kamery, jejichž objektem byli třeba pracovníci exekutorských úřadů, a nakonec i já. Proč? Dlouhá léta jsem prezidentem České asociace věřitelů, která se staví za zájmy oprávněných (tedy těch, kterým někdo zůstal dlužný a ke svému závazku se staví zády). Vždycky jsem věřil a pořád věřím, že dluhy se mají platit – samozřejmě ruku v ruce s férovým přístupem i vůči dlužníkům, protože lidský život je složitý a dobře vím, že řada z nich se do své situace dostala bez vlastního zavinění.

Na toto téma jsem v minulosti poskytl řadu rozhovorů a samozřejmě bych jej rád poskytl i České televizi pro její cyklus, pokud by se na mě obrátila. Ostatně by bylo asi i fér, aby ve veřejnoprávním médiu byly prezentovány k danému tématu názory obou stran, tedy jak dlužníků, tak věřitelů. Česká televize však zvolila pro prezentaci zástupce České asociace věřitelů, tedy mě, princip skryté kamery, kde mě nastrčená “volavka” chtěla vyprovokovat patrně k pokoutným radám, jak se vypořádal s neplatiči a dlužníky. Nic takového ode mě nezaznělo. Co jsem na (skrytou) kameru řekl? Že je zapotřebí vyvážit práva věřitelů a dlužníků a že tento vztah musí být rovnovážný. Dále že pronajímatel bytů, který se trápí s neplatícími nájemníky, by měl více dbát na smluvní podmínky pronájmu, např. požadovat kauci, a v případě problémů se obrátit na schopného advokáta. Nejkomičtější je, že celá epizoda se skrytou kamerou je do cyklu vsazena, aniž by z ní cokoliv vyplývalo, nebo aniž autoři našli odvahu má slova nějak podrobněji komentovat.

A proč mě to tak naštvalo? Pominu fakt, že i já mám jako člověk právo vědět, že mě někdo skrytě natáčí. Nejde ani o to, že bych já nebo politici obecně byli jakousi nedotknutelnou posvátnou krávou, ale toto mi připadá jako opravdu brutální manipulace s veřejným míněním a pokus implikovat v divácích pocit, že jsem jakýsi darebák, na kterého je potřeba jít se skrytou kamerou. Navíc v čase, kdy do Sněmovny přicházejí návrhy změn v oblasti exekucí a insolvencí, považuji za mimořádně nešťastné, že jako ústavní činitel čelím ze strany veřejnoprávního média neoprávněnému natáčení na skrytou kameru, a jsem tak dehonestován za svoje politické či profesní názory. Nejsem a nechci být reprezentantem neseriózních věřitelů ani vymahačů. Jsem poslancem ODS a prezidentem České asociace věřitelů, k jejichž ideám se hlásí věřitelé bez ohledu na typ podnikání či velikost společnosti.

Ze všech těchto důvodů jsem připraven obrátit se na Radu České televize a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání s dotazem, jak se tento postup slučuje s Kodexem České televize, který říká, že záběry skryté kamery lze pořídit a použít pouze tehdy, kdy pořizovaný obsah nešlo získat jiným způsobem. Obávám se, že to nebyl tento případ.

Co bude následovat? Co mám očekávat? Že budu potají nahráván v soukromých situacích? Že si budu muset pro svoji ochranu zaznamenávat všechny schůzky s občany, kteří se na mě s důvěrou obracejí jako na svého poslance? Svůj názor nehodlám měnit pod tlakem osobních útoků. Jsem přístupný věcné argumentaci a jsem ochotný naslouchat i jiným myšlenkám. Nemohu však akceptovat, aby se veřejnoprávní prostor zneužíval k boji o politické názory.

zpět na hlavní stránku

Napište mi na pavel@aktivnipolitik.cz nebo na Facebook

© 2021 Pavel Staněk, všechna práva vyhrazena | zadavatel/zpracovatel: ODS | zásady ochrany osobních údajů a použití souborů cookies